MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-34

BORANG PENGESAHAN MENYERTAI "ZOOM MEETING" MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-34 KOPERASI PELABUHAN JOHOR BERHAD PADA 04/12/2021 (SABTU) JAM 2.30 PETANG

Anggota yang layak daftar menyertai “Zoom Meeting”
* Telah 6 bulan menjadi anggota (potongan gaji 6 bulan)
* Mempunyai Modal Syer RM 250.00

TATA CARA MESYUARAT (UNTUK MELANCARKAN PERJALANAN MESYUARAT)

VOICE AHLI AKAN DITUTUP SEMASA MESYUARAT BERJALAN

MENGELAKKAN GANGGUAN SUARA SEMASA MESYUARAT DIJALANKAN

AHLI AKAN DIBERIKAN LINK DI CHAT BOX UNTUK MEMBUAT PERTANYAAN MENGENAI AGENDA

PANEL AKAN MENJAWAB PERTANYAAN MENGENAI AGENDA SAHAJA

AHLI BOLEH "WAVE" DI APLIKASI ZOOM UNTUK MENCADANG, MENYOKONG DAN MENERIMA

PERHATIAN: APABILA AHLI DIPILIH UNTUK TUJUAN DI ATAS, AHLI DIMINTA UNTUK MENYATAKAN NAMA

***PENDAFTARAN DI BORANG PENGESAHAN INI LAYAK UNTUK CABUTAN BERTUAH***

Koperasi Pelabuhan Johor Berhad

Koperasi Pelabuhan Johor Berhad (KPJB) mula ditubuhkan pada 1 Disember 1973 sebagai sebuah syarikat kerjasama yang diberi nama syarikat Pinjam Meminjam Dan Jimat Cermat Kakitangan Lembaga Pelauhan Johor. Pendaftaran keahliannya bermula pada 1 Januari 1974 dengan ahli seramai 45 orang.

Di dalam Mesyuarat Agong Pertama (sementara) yang diadakan pada 7 Febuari 1976 mesyuarat telah bersetuju supaya nama syarikat ditukar kepada Koperasi Kakitangan Lembaga Pelabuhan Johor Berhad (KKLPJB) dan pendaftarannya telah diluluskan pada 22 Januari 1977.

Dengan nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Syukur kita ke hadrat Illahi dan limpah kurnianya Koperasi Pelabuhan Johor Berhad telah berjaya dibina. Akhir kata, saya menyeru semua rakan Anggota Lembaga dan Pengurusan supaya terus memberikan komitmen dan tanggungjawab yang sepenuhnya dengan rasa ikhlas, amanah dan jujur dalam mendukung dan merealisasikan Visi dan Misi KPJB. Semoga prestasi KPJB akan terus cemerlang, InsyaAllah.

Sekian, wassalam.
Pengerusi Koperasi Pelabuhan Johor Berhad
Tn Haji Abdul Razak Yaacob

Produk & Perkhidmatan

Stesen Minyak Caltex Pasir Gudang

Kedai IMCOOP Taman Scientex

Sewaan Rumah Kedai Dan Pejabat

Wakil Insurans Kenderaan Takaful

Pembekal Pekerja Dan Barangan

Pembiayaan Untuk Ahli Koperasi