Mengenai KPJB

Koperasi Pelabuhan Johor Berhad (KPJB) mula ditubuhkan pada 1 Disember 1973 sebagai sebuah syarikat kerjasama yang diberi nama syarikat Pinjam Meminjam Dan Jimat Cermat Kakitangan Lembaga Pelauhan Johor. Pendaftaran keahliannya bermula pada 1 Januari 1974 dengan ahli seramai 45 orang.

Di dalam Mesyuarat Agong Pertama (sementara) yang diadakan pada 7 Febuari 1976 mesyuarat telah bersetuju supaya nama syarikat ditukar kepada Koperasi Kakitangan Lembaga Pelabuhan Johor Berhad (KKLPJB) dan pendaftarannya telah diluluskan pada 22 Januari 1977.
Pada Mesyuarat Agung yang diadakan pada 30 November 1996 KKLPJJB menukar namanya kepada Koperasi Pelabuhan Johor Berhad (KPJB). Pertukaran nama ini dilakukan adalah bersabit dengan fenomena perubahan pengswastaan yang berlaku di Lembaga Pelabuhan Johor bersama Johor Port Berhad. Pendaftaran pertukaran nama KPJB telah diluluskan pada 26 Febuari 1997.

Keahlian KPJB adalah terdiri daripada Kakitangan tetap Johor Port Berhad, JP Logistics Sdn Bhd dan Lembaga Pelabuhan Johor. Keahlian terkini adalah seramai 950 ahli.

Dengan nama ALLAH Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Syukur kita ke hadrat Illahi dan limpah kurnianya Koperasi Pelabuhan Johor Berhad telah berjaya dibina. Akhir kata, saya menyeru semua rakan Anggota Lembaga dan Pengurusan supaya terus memberikan komitmen dan tanggungjawab yang sepenuhnya dengan rasa ikhlas, amanah dan jujur dalam mendukung dan merealisasikan Visi dan Misi KPJB. Semoga prestasi KPJB akan terus cemerlang, InsyaAllah.

Sekian, wassalam.
Pengerusi Koperasi Pelabuhan Johor Berhad
Tn Haji Abdul Razak Yaacob

Carta Organisasi Koperasi Pelabuhan Johor Berhad