Pembiayaan Untuk Ahli Koperasi

Koperasi ada memebri kemudahan pembiayaan kepada ahli-ahli Koperasi Pelabuhan Johor Berhad. Pihak kami yakin dengan ada nya kemudahan ini dapat membantu ahli-ahli dan pembangunan koperasi juga. Kemudahan pembiayaan yang selesa dan membantu ekonomi negara. Antara pembiayaan yang disediakan adalah seperti berikut:
1. Pembiayaan Berjamin
2. Pembiayaan Kecemasan
3. Pembiayaan Insurans dan Cukai Jalan