Sijil

Sijil Perlantikan Pengerusi Koperasi Pelabuhan Johor Berhad sebagai Ahli Mesyuarat Majlis Perundangan Koperasi Johor

Sijil Keahlian Koperasi Pelabuhan Johor Berhad Pasir Gudang dari Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad ANGKASA

Sijil Penarafan Koperasi dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Sijil Keanggotaan IMCOOP dari Koperasi Iskandar Malaysia Berhad

Sijil Perakuan Pertukaran Nama Akta Koperasi 1993 dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Sijil Perakuan Pendaftaran Koperasi dari Suruhanjaya Koperasi Malaysia